🎭 اردوی فرهنگی و هنری تئاتر جان فدا

 

🎭 اردوی فرهنگی و هنری تئاتر جان فدا در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۱

معاونت فرهنگی پایگاه شهیدحسن زمانی

تاریخ درج خبر: ۱۶ دی ۱۴۰۱

#اردو #تئاتر #جان_فدا

@zamani57ir
www.zamani57.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید