۳۰ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری حلقه سرگروه‌ها

گزارش تصویری حلقه سرگروه‌ها پایگاه با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی (استاد حوزه و دانشگاه) پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی #حلقه_سرگروه_ها #حلقه #علی_صدیقی_پاشاکی تاریخ درج خبر: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۷ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری حلقه سرگروه ها 16 خرداد 1401

گزارش تصویری حلقه سرگروه‌ها پایگاه با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی (استاد حوزه و دانشگاه) در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی #حلقه_سرگروه_ها #حلقه #علی_صدیقی_پاشاکی تاریخ درج خبر: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۹ خرداد ۱۴۰۱

حلقه سرگروه ها شروع کتاب شرح چهل حدیث امام ره

گزارش تصویری حلقه سرگروه‌ها پایگاه با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی (استاد حوزه و دانشگاه) پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی #حلقه_سرگروه_ها #حلقه #علی_صدیقی_پاشاکی تاریخ درج خبر: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۲ خرداد ۱۴۰۱

حلقه سرگروه‌ها 02 خرداد 1401

گزارش تصویری حلقه سرگروه‌ها پایگاه با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی (استاد حوزه و دانشگاه) پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی #حلقه_سرگروه_ها #حلقه #علی_صدیقی_پاشاکی تاریخ درج خبر: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

حلقه سرگروه ها 26 اردیبهشت 1401

گزارش تصویری حلقه سرگروه‌ها پایگاه با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی (استاد حوزه و دانشگاه) پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی #حلقه_سرگروه_ها #حلقه #علی_صدیقی_پاشاکی تاریخ درج خبر: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir