دسته: اخبار حلقه

حلقه های صالحین 17 اسفند 1401

حلقه‌های صالحین 17 اسفند 1401

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی تاریخ درج خبر: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۷ اسفند ۱۴۰۱ 0 دیدگاه
حلقه های صالحین 10 اسفند 1401

حلقه‌های صالحین 10 اسفند 1401

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی تاریخ درج خبر: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ 0 دیدگاه
حلقه های صالحین 03 اسفند 1401

حلقه‌‌های صالحین 03 اسفند 1401

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی تاریخ درج خبر: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۳ اسفند ۱۴۰۱ 0 دیدگاه
حلقه صالحین 26 بهمن 1401

حلقه‌های صالحین 26 بهمن 1401

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی تاریخ درج خبر: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57irwww.zamani57.ir

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ 0 دیدگاه