اردوی تئاتر جهان بانو

🎭 اردوی فرهنگی و هنری تئاتر جهان بانو

معاونت فرهنگی پایگاه شهیدحسن زمانی

تاریخ درج خبر: ۲۱ آبان ۱۴۰۱

#اردو #تئاتر #جهان_بانو

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید