اردوی فرهنگی و هنری تئاتر روشنای شب تار

اردوی فرهنگی و هنری تئاتر روشنای شب تار

معاونت فرهنگی پایگاه شهیدحسن زمانی

#اردو #تئاتر #روشنای_شب_تار

تاریخ درج خبر: ۲۱ تیر ۱۴۰۱

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید