تسلیت به خانواده محترم خانزاده

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

متاسفانه باخبر شدیم پدر شهیدمحمود خانزاده ، حاج دخیل خانزاده به رحمت ایزدی پیوست؛ برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان ایشان به خصوص برادران بسیجی محمدرضا خانزاده ، حسین خانزاده و مهدیار خانزاده صبر جزیل از خداوند منان مسئلت داریم.

برای شادی روحش صلوات و فاتحه نثار فرمائید.

تاریخ ۰۱ شهریور ۱۴۰۱

#شهیدمحمود_خانزاده #دخیل_خانزاده #محمدرضا_خانزاده #حسین_خانزاده #مهدیار_خانزاده

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید