تسلیت به خانواده محترم نظری

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

متاسفانه باخبر شدیم مادربزرگ برادر بسیجی محمدرضا نظری به رحمت ایزدی پیوست؛ برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان ایشان به خصوص برادر بسیجی محمدرضا نظری صبر جزیل از خداوند منان مسئلت داریم. برای شادی روحش صلوات و فاتحه نثار فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید