جلسه تخصصی دوره آموزشی و تفریحی تابستینو

جلسه تخصصی دوره آموزشی و تفریحی تابستینو با موضوعات زیر:
۱. زمانبندی
۲. نحوه اجرا
۳. نوع بازی ها
۴. اردوی فرهنگی
که در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ برگزار گردید.

تاریخ درج خبر: ۲۲ تیر ۱۴۰۱
#جلسه #تابستینو

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید