به نام خدا

فرم زیر پیش ثبت نام اردوی بهشهر است که در تاریخ 10 الی 12 تیر 1401 می‌باشد و براساس عملکرد شما در حلقه های صالحین می‌باشد.

هزینه اردو الحساب 300 هزار تومان می‌باشد. پس از تکمیل فرم زیر در صورت صلاح دید سرگروه به شما جهت دریافت رضایت نامه اولیاء تماس گرفته می‌شود.

زمان پیش ثبت نام به پایان رسیده است؛ ان شاءالله اردوهای بعدی