به نام خدا

به مناسبت ایام سالگرد شهادت حاج قاسم و یاران ایشان، معاونت فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی اقدام به برگزاری مسابقه نموده است.