به نام خدا

فرم زیر ثبت نام دوره تابستانی تابستینو سال 1401 است؛ لطفاً با اطلاع ولی محترم ثبت نام را انجام دهید. پس از تکمیل فرم زیر به اولیاء شما تماس گرفته می‌شود. در دوره برنامه‌های زیر اجرا می‌شود:

1. حلقه صالحین (دوشنبه‌ها، خواهران و چهارشنبه‌ها بعد نماز مغرب و عشاء، برادران)؛ اخلاق، احکام و اعتقادات

2. هیئت هفتگی (یکشنبه‌ها بعد نماز مغرب و عشاء)

3. کلاس قرآن، کلاس کامپیوتر، زبان پلاس و …

4. استخر، فوتبال دستی، پینگ پنگ، دارت، پینت بال، فوتسال و …

نام و نام خانوادگی(ضروری)
جنسیت(ضروری)
در اینجا شماره تلفن خودتان را قرار دهید.
در اینجا نام پدر یا مادر خودتان را بنویسید، البته ثبت نام را با اطلاع ولی انجام دهید.
لطفاً در اینجا شماره تلفن پدر یا مادر را بنویسید