۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانی جانشین محترم فرماندهی پایگاه

گزارش تصویری سخنرانی جانشین محترم فرماندهی برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با عناوین ذیل: ✅ آموزش اسلحه ✅ زمان و مکان جلسه هیئت امامین عسکریین علیهماالسلام ✅ تحویل کارنامه ترم پیش تمام مقاطع به برادر بسیجی دانیال اکبری ✅ ثبت نام در کلاس پلاس برای امتحانات ترم آخر سال تحصیلی #هیئت_امامین_عسکریین_علیهماالسلام #کارنامه_ترم_پیش #دانیال_اکبری #کلاس_پلاس #مصطفی_محمدخانی #آموزش_اسلحه…