۱۳ آذر ۱۴۰۱

چهلم مرحومه عذرا باقری حسین آبادی

📜 اعلامیه چهلم مادر برادران بسیجی عباس قربانعلی زادگان و امیر قربانعلی زادگان، مرحومه عذرا باقری حسین آبادی ⏳ زمان: پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۵ 🕌 مکان: میدان الغدیر، مسجد متحدان برای شادی روح مادر برادران بسیجی‌مان صلوات و فاتحه‌ای قرائت فرمائید. تاریخ درج خبر: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ #عباس_قربانعلی_زادگان #امیر_قربانعلی_زادگان #صادق_قربانعلی_زادگان…