۱۷ شهریور ۱۴۰۱

کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک

📸 گزارش تصویری کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک توسط استاد غریب زاده و استاد شهروزی با همکاری مرکز علمی و پژوهشی ایراناد معاونت علمی و پژوهشی پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی تاریخ درج خبر: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #استاد_غریب_زاده #استاد_شهروزی #سازه_ماکارونی_سبک #ایراناد @zamani57ir www.zamani57.ir