۱۵ شهریور ۱۴۰۱

تابستینو 15 شهریور 1401

📸 گزارش تصویری تابستینو 1️⃣ 🕋 کلاس اخلاق توسط جانشین محترم فرماندهی مصطفی محمدخانی 2️⃣ کلاس کامپیوتر توسط برادر بسیجی سیدهادی حسینی 3️⃣ 🏓⚽️ بازی فوتبال دستی و پینگ پنگ تاریخ درج خبر: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #کلاس_اخلاق #کلاس_کامپیوتر #بازی #تابستینو @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۲ شهریور ۱۴۰۱

تابستینو 12 شهریور 1401

📸 گزارش تصویری تابستینو 1️⃣ کلاس کامپیوتر توسط برادر بسیجی سیدهادی حسینی 2️⃣ 🏓⚽️ بازی فوتبال دستی و پینگ پنگ تاریخ درج خبر: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #کلاس_کامپیوتر #بازی #تابستینو @zamani57ir www.zamani57.ir

۱ شهریور ۱۴۰۱

گزارش تصویری تابستینو 01 شهریور 1401

📸 گزارش تصویری تابستینو 1️⃣ 🕋 کلاس قرآن توسط حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی 2️⃣ کلاس کامپیوتر توسط برادر بسیجی سیدهادی حسینی 3️⃣ 🏓⚽️ بازی فوتبال دستی و پینگ پنگ     تاریخ درج خبر: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #کلاس_قرآن #کلاس_کامپیوتر #بازی #تابستینو @zamani57ir www.zamani57.ir