۱۱ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعیه معاونت تربیت بدنی پایگاه

🎉 بسیجیان گرامی به اطلاع می‌رساند؛ ⚽️ سالن فوتسال اجازه فعالیت دوباره گرفت. ⚠️ همسنگر ارجمند، نکات زیر درخصوص شرکت در سالن فوتسال مورد توجه قرار دهید: کسانی که در حلقه صالحین همان هفته شرکت کرده باشند اجازه حضور دارند. گروه سنی جوانان ( ۱۳۸۴ به پایین ) حق حضور در سالن دارند. ⏳ زمان:…