۱۲ شهریور ۱۴۰۱

تیزر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک

💥 تیزر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک 🔹 ویژه آقا پسرها ✳️ گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال ❇️ ظرفیت محدود 📝 برای ثبت نام به معاونت علمی و پژوهشی پایگاه برادر بسیجی دانیال اکبری (09909359548) مراجعه نمایید. ⚠️ مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تاریخ درج خبر: ۱۲…

۱۲ شهریور ۱۴۰۱

پوستر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک

💥 پوستر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک 🔹 ویژه آقا پسرها ✳️ گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال ❇️ ظرفیت محدود 📝 برای ثبت نام به معاونت علمی و پژوهشی پایگاه برادر بسیجی دانیال اکبری (09909359548) مراجعه نمایید. ⚠️ مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تاریخ درج خبر: ۱۲…

۱۸ تیر ۱۴۰۱

ثبت نام دوره تابستانی تابستی‌نو

💥 ثبت نام دوره تابستانی تابستی‌نو 🔸 ویژه گل دخترها 🔹 ویژه آقا پسرها ✳️ گروه سنی ۸ تا ۱۶ سال 📋 برنامه‌های تربیتی و آموزشی : ❇️ کلاس قرآن ❇️ حلقه صالحین ❇️ هیئت هفتگی ❇️ کلاس کامپیوتر ❇️ زبان پلاس 📋 برنامه‌های تفریحی : ✅ اردوهای زیارتی ✅ اردوهای سیاحتی ✅ استخر ✅…