۲۳ تیر ۱۴۰۱

فیلم آموزش روبیک

فیلم آموزش روبیک توسط برادر بسیجی طاها اسلامی نسب؛ حلقه شهیدحسین لطیفیان به سر گروهی برادر بسیجی سیدمهدی حسینی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ #آموزش #روبیک #حلقه_شهید_حسین_لطیفیان #سید_مهدی_حسینی #Video تاریخ درج خبر: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۲۵ خرداد ۱۴۰۱

تایم لپس آموزش استفاده از ابزار برق کاری

تایم لپس آموزش استفاده از ابزار برق کاری؛ حلقه شهید حسین لطیفیان به سر گروهی برادر بسیجی سیدمهدی حسینی   #آموزش #ابزار_برق_کاری #حلقه_شهید_حسین_لطیفیان #سیدمهدی_حسینی #Time_Laps تاریخ درج خبر: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir