برچسب: حلقه صالحین

حلقه های صالحین 25 مرداد 1402

حلقه های صالحین 25 مرداد 1402

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی ) تاریخ درج خبر: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۲۵ مرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه
حلقه های صالحین 08 مرداد 1402

حلقه های صالحین 18 مرداد 1402

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی ) تاریخ درج خبر: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۸ مرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه
حلقه های صالحین 11 مرداد 1402

حلقه های صالحین 11 مرداد 1402

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی ) تاریخ درج خبر: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۱ مرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه
حلقه های صالحین 21 تیر 1402

حلقه های صالحین 21 تیر 1402

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین مسجد جامع متحدان ( پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی ) تاریخ درج خبر: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۲۱ تیر ۱۴۰۲ 0 دیدگاه
حلقه صالحین 14 تیر 1402

گزارش حلقه های صالحین 14 تیر 1402

📸 گزارش تصویری حلقه‌های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی تاریخ درج خبر: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ #گزارش_تصویری #حلقه_صالحین #حلقه @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۴ تیر ۱۴۰۲ 0 دیدگاه