۷ آبان ۱۴۰۱

اعلامیه مراسم خاکسپاری، سوم و هفتم آن مرحومه

📜 اعلامیه 1⃣ مراسم خاکسپاری ⏳ زمان: شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ 🕌 مکان: از مسجد متحدان (واقع در میدان الغدیر) به سمت گلزار شهدای یافت آباد 2⃣ مراسم سوم ⏳ زمان: دوشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ 🕌 مکان: گلزار شهدای یافت آباد، بر سر مزار آن مرحومه 3⃣ مراسم هفتم ⏳ زمان:…