۱۷ شهریور ۱۴۰۱

نکات مهم آموزشی توسط استاد غریب زاده

🎬 نکات مهم آموزشی توسط استاد غریب زاده و انتخاب نفرات برتر برای مسابقات شهری و کشوری ✅ اولین دوره آموزشی طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک با همکاری مرکز علمی پژوهشی ایراناد تاریخ درج خبر: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ #ایراناد #استاد_غریب_زاده #سازه_ماکارونی_ سبک @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۷ شهریور ۱۴۰۱

کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک

📸 گزارش تصویری کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک توسط استاد غریب زاده و استاد شهروزی با همکاری مرکز علمی و پژوهشی ایراناد معاونت علمی و پژوهشی پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی تاریخ درج خبر: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ #گزارش_تصویری #استاد_غریب_زاده #استاد_شهروزی #سازه_ماکارونی_سبک #ایراناد @zamani57ir www.zamani57.ir

۱۲ شهریور ۱۴۰۱

تیزر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک

💥 تیزر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک 🔹 ویژه آقا پسرها ✳️ گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال ❇️ ظرفیت محدود 📝 برای ثبت نام به معاونت علمی و پژوهشی پایگاه برادر بسیجی دانیال اکبری (09909359548) مراجعه نمایید. ⚠️ مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تاریخ درج خبر: ۱۲…

۱۲ شهریور ۱۴۰۱

پوستر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک

💥 پوستر کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک 🔹 ویژه آقا پسرها ✳️ گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال ❇️ ظرفیت محدود 📝 برای ثبت نام به معاونت علمی و پژوهشی پایگاه برادر بسیجی دانیال اکبری (09909359548) مراجعه نمایید. ⚠️ مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ تاریخ درج خبر: ۱۲…