۱۷ شهریور ۱۴۰۱

نکات مهم آموزشی توسط استاد غریب زاده

🎬 نکات مهم آموزشی توسط استاد غریب زاده و انتخاب نفرات برتر برای مسابقات شهری و کشوری ✅ اولین دوره آموزشی طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک با همکاری مرکز علمی پژوهشی ایراناد تاریخ درج خبر: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ #ایراناد #استاد_غریب_زاده #سازه_ماکارونی_ سبک @zamani57ir www.zamani57.ir