۱ شهریور ۱۴۰۱

تسلیت به خانواده محترم خانزاده

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ متاسفانه باخبر شدیم پدر شهیدمحمود خانزاده ، حاج دخیل خانزاده به رحمت ایزدی پیوست؛ برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان ایشان به خصوص برادران بسیجی محمدرضا خانزاده ، حسین خانزاده و مهدیار خانزاده صبر جزیل از خداوند منان مسئلت داریم. برای شادی روحش صلوات…