۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانی جانشین محترم فرماندهی 28 اردیبهشت 1401

#گزارش تصویری سخنرانی جانشین محترم فرماندهی برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با عناوین ذیل: ✅ تذکر مهم برای تحویل کارنامه ترم پیش تمام مقاطع به برادر بسیجی دانیال اکبری ✅ ثبت نام در کلاس پلاس برای امتحانات ترم آخر سال تحصیلی #کارنامه_ترم_پیش #دانیال_اکبری #کلاس_پلاس #مصطفی_محمدخانی تاریخ درج خبر: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانی جانشین محترم فرماندهی پایگاه

گزارش تصویری سخنرانی جانشین محترم فرماندهی برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با عناوین ذیل: ✅ آموزش اسلحه ✅ زمان و مکان جلسه هیئت امامین عسکریین علیهماالسلام ✅ تحویل کارنامه ترم پیش تمام مقاطع به برادر بسیجی دانیال اکبری ✅ ثبت نام در کلاس پلاس برای امتحانات ترم آخر سال تحصیلی #هیئت_امامین_عسکریین_علیهماالسلام #کارنامه_ترم_پیش #دانیال_اکبری #کلاس_پلاس #مصطفی_محمدخانی #آموزش_اسلحه…

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

گزارش تصویری سخنرانی فرماندهی و جانشین محترم

گزارش تصویری سخنرانی فرماندهی و جانشین محترام ۱. سخنرانی فرماندهی محترم پایگاه برادر بسیجی امیر احمدی با موضوع تبدیل عضویت و فرم امنیتی ۲. سخنرانی جانشین محترم پایگاه برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با موضوع برنامه های پیش رو