۷ اسفند ۱۴۰۰

تسلیت به خانواده محترم قربانی

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ متاسفانه باخبر شدیم پدر برادر بسیجی مهدی قربانی به رحمت ایزدی پیوست؛ برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان ایشان به خصوص برادر بسیجی مهدی قربانی صبر جزیل از خداوند منان مسئلت داریم. برای شادی روحش صلوات و فاتحه نثار فرمائید.