۳۰ بهمن ۱۴۰۰

تسلیت به خانواده محترم هموله

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ متاسفانه باخبر شدیم پدر برادر بسیجی و پیشکسوتمان مهدی هموله روز پنج شنبه به رحمت ایزدی پیوست؛ برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان ایشان به خصوص برادر بسیجی مهدی هموله صبر جزیل از خداوند منان مسئلت داریم. برای شادی روحش صلوات و فاتحه نثار…