۱۹ اسفند ۱۴۰۰

پوستر اردوی نیم روزی 27 اسفند 1400

⛱️ اردوی تفریحی نیم روزی 📜 اردوی تفریحی نیم روزی ویژه نوجوانان (گروه سنی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۳) پایگاه با سین اجرایی ذیل برگزار می‌گردد: 🔹 صبحانه 🔸 طناب کشی 🔹 فوتبال 🔸 نهار (جوج) 🔹 مسابقه فرهنگی 🔸 عصرانه 📌 شرایط ثبت نام: ۱. رضایت سرگروه از عملکرد بسیجی ۲. رضایت نامه اولیاء (که سرگروه…