۵ خرداد ۱۴۰۱

آموزش ریاضی هشتم

🏛️ گزارش تصویری کلاس پلاس پایگاه شهیدحسن زمانی 🧮 آموزش ریاضی هشتم توسط معلم ارجمند دانیال اکبری #کلاس_پلاس #ریاضی_هشتم #دانیال_اکبری #گزارش_تصویری تاریخ درج خبر: ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۵ خرداد ۱۴۰۱

آموزش ریاضی هفتم

🏛️ گزارش تصویری کلاس پلاس پایگاه شهیدحسن زمانی 🧮 آموزش ریاضی هفتم توسط معلم ارجمند پوریا خاکباز #کلاس_پلاس #ریاضی_هفتم #پوریا_خاکباز #گزارش_تصویری تاریخ درج خبر: ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانی جانشین محترم فرماندهی 28 اردیبهشت 1401

#گزارش تصویری سخنرانی جانشین محترم فرماندهی برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با عناوین ذیل: ✅ تذکر مهم برای تحویل کارنامه ترم پیش تمام مقاطع به برادر بسیجی دانیال اکبری ✅ ثبت نام در کلاس پلاس برای امتحانات ترم آخر سال تحصیلی #کارنامه_ترم_پیش #دانیال_اکبری #کلاس_پلاس #مصطفی_محمدخانی تاریخ درج خبر: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ @zamani57ir www.zamani57.ir

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانی جانشین محترم فرماندهی پایگاه

گزارش تصویری سخنرانی جانشین محترم فرماندهی برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با عناوین ذیل: ✅ آموزش اسلحه ✅ زمان و مکان جلسه هیئت امامین عسکریین علیهماالسلام ✅ تحویل کارنامه ترم پیش تمام مقاطع به برادر بسیجی دانیال اکبری ✅ ثبت نام در کلاس پلاس برای امتحانات ترم آخر سال تحصیلی #هیئت_امامین_عسکریین_علیهماالسلام #کارنامه_ترم_پیش #دانیال_اکبری #کلاس_پلاس #مصطفی_محمدخانی #آموزش_اسلحه…