برچسب: Video

آموزش ابزار برق کاری 25 خرداد 1401

فیلم آموزش استفاده از ابزار برق کاری

فیلم آموزش استفاده از ابزار برق کاری؛ حلقه شهید حسین لطیفیان به سر گروهی برادر بسیجی سیدمهدی حسینی #آموزش #ابزار_برق_کاری #حلقه_شهید_حسین_لطیفیان #سیدمهدی_حسینی #Video تاریخ درج خبر: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ @zamani57ir

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ 0 دیدگاه