آموزش اسلحه توسط مسئول عملیات پایگاه

📸 گزارش تصویری آموزش اسلحه توسط مسئول محترم عملیات برادر بسیجی امیرعلی اخگر

تاریخ درج خبر: ۲۸ دی ۱۴۰۱

#آموزش_اسلحه #امیرعلی_اخگر

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید