جلسه ویژه اردوی نوجوانان

در این جلسه به نحوه برگزاری کمپ تفریحی برای نوجوانان (گروه سنی 1386 الی 1393) برگزار گردید.

جلسه ویژه اردوی نوجوانان 18 اسفند 1400

دیدگاهتان را بنویسید