سخنرانی جانشین فرماندهی

📸 گزارش تصویری سخنرانی جانشین فرماندهی محترم برادر بسیجی مصطفی محمدخانی در مورد نحوه فعالیت در پایگاه توسط بسیجیان

تاریخ درج خبر: ۱۸ آبان ۱۴۰۱

#مصطفی_محمدخانی

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید