کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک

📸 گزارش تصویری کارگاه یک روزه طراحی و ساخت سازه ماکارونی سبک توسط استاد غریب زاده و استاد شهروزی با همکاری مرکز علمی و پژوهشی ایراناد

معاونت علمی و پژوهشی پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی

تاریخ درج خبر: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

#گزارش_تصویری #استاد_غریب_زاده #استاد_شهروزی #سازه_ماکارونی_سبک #ایراناد

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید