گزارش تصویری سخنرانی فرماندهی و جانشین محترم

گزارش تصویری سخنرانی فرماندهی و جانشین محترام

۱. سخنرانی فرماندهی محترم پایگاه برادر بسیجی امیر احمدی با موضوع تبدیل عضویت و فرم امنیتی

۲. سخنرانی جانشین محترم پایگاه برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با موضوع برنامه های پیش رو

 

دیدگاهتان را بنویسید