گزارش تصویری سالگرد شهادت، شهید کریم هموله

📸 گزارش تصویری مراسم هیأتسالگرد شهادت ، شهید کریم هموله

هیئت امامین عسکریین علیهماالسلام

تاریخ درج خبر: ۲۰ دی ۱۴۰۱

#سالگرد_شهید
#شهید_کریم_هموله

@zamani57ir
www.zamani57.ir

دیدگاهتان را بنویسید